Malmö 09-11-13                                                                                                                              Tillbaka

NMK AB lanserar en ny tjänst.

Bästa kund!

Eftersom vi kontrollerar nästan alla depåmätare och tankbilsmätare i hela Sverige har vi skaffat oss en gedigen databas.
Med ett växande behov av tillgång till dokumentation gällande rapporter på provningar/kontroller, lanserar vi nu en ny webbtjänst.
Denna tjänst gör det möjligt att söka och skriva ut kopior på rapporter från vilken dator som helst. (Tillgång till internet och Pdf läsare typ Acrobat Reader är det enda som krävs)

Genom att logga in på vår webbsida www.matarekontroll.se får man genom en sökfunktion tillgång till PDF kopior på de kontroller som vi har utfört och lagrat i vår databas.
Dessa kopior kan skrivas ut från webbsidan.

I vår databas protokollför vi idag:

Kontroll av depåmätare
Kontroll av tankbilsmätare
Kontroll av industrimätare
Kontroll av bunkermätare
Gastäthetsprovningar
Termistorkontroller
Temperaturkontroller (PT100 givare)
Säkerhetskontroll (Skräddarsydda kontroller på t.ex. tankbilarnas utrustning)

 

Inloggningen kan styras så att t.ex. varje depå får tillgång till sina egna protokoll samt protokoll på de tankbilar som lastar på den depån.

Ex1: 

På BP´s depå i Malmö vill man veta om/när en tankbil är gastäthetsprovad.
Depåpersonalen loggar in med depåns inloggning.
Man skriver in registreringsnumret på bilen i sökrutan och väljer ”täthetskontroll” i rullistan.
Sökresultatet blir då bilens alla täthetskontroller med datum i fallande ordning.
Om man inte specificerar någon kontrolltyp i rullistan kommer samtliga kontroller som är gjorda på bilen att presenteras.

 

 

Ex2:
På Caltex depån i Lomma tycker man att mätaren för JET A1 visar fel.
Man skriver då in JET mätarens intern- eller serienummer i sökfältet.
Samtliga rapporter där JET mätaren är kontrollerad presenteras då.
Man klickar på rapporten och kan sedan kontrollera mätvärdena från de senaste kontrollerna.

Ex3.
På Esso´s huvudkontor vill man veta när depåmätarna på Esso i Jokkmokk provades senast.
Ansvarig skriver då in Jokkmokk i sökfältet och väljer ”depåmätare”
På skärmen presenteras de senaste kontrollerna av depåmätare.

Tjänsten är också ett utmärkt verktyg för ett åkeri som vill hålla reda på alla sina kontroller.

Här nedan visas en skärmdump på hur det kan se ut.

 

Tjänsten kommer att vara en betaltjänst men en årlig avgift för att hålla systemet up to date.

Om ni är intresserade av tjänsten, vänligen kontakta oss för prisinfo och en kostnadsfri testperiod.

        

Vänliga hälsningar

Nordisk Mätarekontroll AB

Magnus Nilsson   0708-326034                Richard Olsson  0708-326032

                                                                                                                                                                    Tillbaka