Site Meter
 
 

Välkommen till Nordisk Mätarekontroll AB!

KONTROLL & SERVICE AV VOLYMFLÖDESMÄTARE DEPÅ OCH TANKBILSUTRUSTNING

 

  

 

 

 

Nordisk Mätarekontroll AB
Oljevägen 6, 211 24 MALMÖ

Telefon:
Malmö [HK]   040-18 75 75
Göteborg      031-54 23 25

 
Logga in på NMK webb pdf>>

Är ni intresserad av vår webbtjänst för hämtning av rapporter??

Läs mer här eller maila till 

magnus@matarekontroll.se


Nordisk Mätarekontroll AB är ett ackrediterat kontrollorgan för återkommande kontroll av volymflödesmätare för petrokemiska produkter.