Vi är ett serviceföretag som tillhandahåller tjänster för oljebolag, bensinstationer, kemisk industri, åkerier, flygplatser, färgfabriker, rederier, biltillverkare med flera.

Vi är specialister på verifiering av volymflödesmätare och kontroller av tankfordon för petrokemiska produkter.

Nordisk Mätarekontroll AB, Kungsgatan 16, 736 36 Kungsör. Besöksadress: Hemsögatan 22, Malmö. Telefon 040-18 75 75