Nordisk Mätarekontrolls verksamhet ingår numera som en del av Wennstrom Solutions & Service AB.

Wennstrom Solutions & Service AB innehar ackreditering för återkommande kontroll av volymmätare för andra vätskor än vatten samt idrifttagande och återkommande kontroll av gasåterföringssystem.

För ytterligare information kontakta Richard Olsson, 070-832 60 32, richard.olsson@wennstrom.com

www.wennstrom.com