Ackreditering

Nordisk Mätarekontroll AB (NMK) är ett ackrediterat kontrollorgan utsett av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). Verksamheten vid de svenska ackrediterade kontrollorganen uppfyller kraven Enligt SS-EN ISO/IEC 17020.

Mätare som verifierats av ackrediterat kontrollorgan enligt föreskrift STAFS2006:9 och STAFS2007:3 får enligt lag användas för leverans till slutkonsument.

 

 

Historia

NMK grundades 1966. Vid uppstarten lokaliserades bolaget i Malmös oljehamn och uppdraget var inledningsvis att sköta service och underhåll på CALTEX bensinstationer. Bolaget har under åren utvecklat sin verksamhet och fick sitt nuvarande namn i slutet av 70-talet. Sedan hösten 2015 är Ekelund Invest ägare av bolaget.

Vi är en av två aktörer som har ackreditering för att verifiera oljemätare för leverans till slutkonsument. Vi använder anpassad provningsutrustning för kontrollmätning och verifiering av oljemätare på bensinstationer, depåer, tankbilar, kemisk industri, flygplatser etc.