IMG_1370.JPG
Verifiering

Nordisk Mätarekontroll AB är ett ackrediterat kontrollorgan enligt ISO/IEC17020 typ C.
 

Vi utför verifiering av flödesmätare för andra vätskor än vatten.

 

 

Service

Vi utför dessutom SPBI-kontroller samt kontroller på doseringssystem och temperaturgivare.