IMG_1370.JPG
Verifiering

Nordisk Mätarekontroll AB är ett ackrediterat kontrollorgan enligt ISO/IEC17020 typ C.
 

Vi utför verifiering av flödesmätare för andra vätskor än vatten samt kontroller på gasåterföringssystem.

 

Vi utför dessutom SPBI-kontroller samt kontroller på doseringssystem och temperaturgivare.

 

Service

Vi utför reparationer och service i samband med kontroller. Det finns stor kompetens på alla typer av mätare.

Vi har också tillgång till nya och renoverade depå- och tankbilsmätare.