Nordisk Mätarekontroll AB, Kungsgatan 16, 736 36 Kungsör. Besöksadress: Hemsögatan 22, Malmö. Telefon 040-18 75 75

Vi fasar gradvis ut vår gamla logotyp.

 

Kontrollrundor 2019

Under våren gäller vår nya prislista.


Servicebilarna är utrustade med reservdelar och mindre kopplingar. Behöver ni särskilda delar, så ring oss gärna på 040 -18 75 75.

Kontrolltekniker
Henrik Andersson    0708-32 66 68

Kristoffer Persson    0708-32 60 34     Ansvarig för kontrollverksamheten
 

Distrikt KP

v35   Kalmar

v36   Loudden

v38   Norrköping

v39   Norrköping

v43   Visby

v44   Västervik

v46   Helsingborg

 

v49   Gävle

Distrikt HA

v33   Flygrundan nord

v34   Flygrundan nord

v35   Piteå

v37   Karlstad

v41   Västerås

v42   Sundsvall

v43   Piteå

 

v46   Halmstad

v49   Karlshamn