Nordisk Mätarekontroll AB, Kungsgatan 16, 736 36 Kungsör. Besöksadress: Hemsögatan 22, Malmö. Telefon 040-18 75 75

Vi fasar gradvis ut vår gamla logotyp.

 

Kontrollrundor 2020

Från april gäller vår nya prislista.


Servicebilarna är utrustade med reservdelar och mindre kopplingar. Behöver ni särskilda delar, så ring oss gärna på 040 -18 75 75.

Kontrolltekniker
Ulf Ask                        0708-32 66 75

Kristoffer Persson    0708-32 60 34     Ansvarig för kontrollverksamheten

 

Kontrolltekniker under utbildning

Mikael Klingborg      0708-32 60 35     
 

Distrikt Syd

v16  Norrköping

v17  Norrköping

Distrikt Mitt

v10   Stockholm

v14   Västerås

v16   Flygrundan Väst

v17   Flygrundan Väst

v18   Göteborg

v19   Göteborg

v20   Göteborg

v22   Halmstad

Distrikt Norr

v12   Framflyttat, vi återkommer om ny tid

v16   Sundsvall