Nordisk Mätarekontroll AB, Kungsgatan 16, 736 36 Kungsör. Besöksadress: Hemsögatan 22, Malmö. Telefon 040-18 75 75

Vi fasar gradvis ut vår gamla logotyp.

 

Malmö

Besöksadress:

Hemsögatan 22,  Malmö

Postadress:

Box 50231, 202 12 Malmö

Fakturaadress:

Kungsgatan 16, 736 36 Kungsör

info@matarekontroll.se

Tel: 040-187575

Göteborg

Kröning/Kontroll

Kärrlyckegatan 3, Göteborg

Besöksadress

Industrivägen 51, Sävedalen

ulf.ask@matarekontroll.se

Tel: 0708-326675