Kristoffer Persson

Kontrolltekniker, tekniskt ansvarig för provningsverksamheten

Malmö

Tel: 0708-32 60 34                                  

kristoffer.persson@matarekontroll.se

Mikael Klingborg

Kontrolltekniker

Malmö

Tel: 0708-32 60 35                                  

mikael.klingborg@matarekontroll.se

Ulf Ask

Kontrolltekniker

Göteborg

Tel: 0708-32 66 75                                  

ulf.ask@matarekontroll.se

Henrik Andersson

Kontrolltekniker

Göteborg

Tel: 0708-32 66 68                                  

henrik.andersson@matarekontroll.se

Nils Jansson

Ekonomi och personal

Kungsör

Tel: 040-18 75 75

faktura@matarekontroll.se  

Ulf Ekelund

Verkställande Direktör

            

Tel: 070-568 76 40

ulf.ekelund@matarekontroll.se 

Andreas Jansson

Kvalitetsansvarig             

 

 

andreas.jansson@matarekontroll.se

Nordisk Mätarekontroll AB, Kungsgatan 16, 736 36 Kungsör. Besöksadress: Hemsögatan 22, Malmö. Telefon 040-18 75 75