Nordisk Mätarekontroll AB, Kungsgatan 16, 736 36 Kungsör. Besöksadress: Hemsögatan 22, Malmö. Telefon 040-18 75 75

Vi fasar gradvis ut vår gamla logotyp.

 

Vårt team

Kristoffer Persson

Kontrolltekniker, tekniskt ansvarig för provningsverksamheten

Malmö

Tel: 0708-32 60 34                                  

kristoffer.persson@matarekontroll.se

Ulf Ask

Kontrolltekniker

Göteborg

Tel: 0708-32 66 75                                  

ulf.ask@matarekontroll.se

Nils Jansson

Ekonomi och personal

Tel: 040-18 75 75

faktura@matarekontroll.se  

Mikael Klingborg

Tekniker

Malmö

Tel: 0708-32 60 35 

mikael.klingborg@matarekontroll.se

Ulf Ekelund

Verkställande Direktör             

Tel: 070-568 76 40

ulf.ekelund@matarekontroll.se 

Andreas Jansson

Ledningssystem

Tel: 040-18 75 75

andreas.jansson@matarekontroll.se